Odborníkům nabízíme pomoc při diagnostice

Dentocult SM, Dentocult LB, Dentobuff, Zhotovení OPG
Kontaktujte nás

Odborné veřejnosti nabízíme:

Nabízíme stomatologům možnost vyšetření řadou Dentocult- Dentocult SM (na přítomnost a množství kariogenních bakterií Streptoccocus mutans ve slině), Dentocult LB (zvýšené množství laktobacilů ukazuje na vysokou frekvenci příjmu cukrů v potravě) a Dentobuff (testuje pufrační schopnost sliny), na základě těchto vyšetření je možno sestavit vhodný preventivní plán pro děti i dospělé.

Dále nabízíme zhotovení ortopantomografického snímku na přístroji Ajat ART Plus. Snímky Vám zašleme elektronicky nebo vypálíme na CD.
Nábízíme i Zhotovení OPG.

Kontaktujte náš tým