Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a zpracování údajů

V této části naleznete informace o tom, jak naše společnost, jejímž zastoupením je Kamila Novotná s adresou Borská 53, 301 00 Plzeň, Česká republika spravuje a chrání Vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Našim cílem je zajistit maximální transparentnost při zpracování Vašich osobních údajů a informovat Vás o Vašich právech. Považujeme ochranu osobních údajů za klíčovou složku odpovědného podnikání a všech našich aktivit. Proto jsme přijali přiměřená technická a organizační opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu, šíření, změně či zničení osobních údajů. Vždy s Vašimi údaji zacházíme s respektem a v souladu s platnou legislativou.

Sběr a využití osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, slouží primárně k poskytování našich služeb v oblasti základní péče o zuby a stomatologie. Tato data zahrnují kontakt na Vás, jako je Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa [email protected] a telefonní číslo. Dále využíváme tyto informace k komunikaci s Vámi, ať už se jedná o poskytování informací o Vaší péči, zasílání novinek či marketingových materiálů. Vaše údaje rovněž využíváme pro interní statistické a analytické účely, což nám umožňuje neustálé zlepšování našich služeb a nabídek.

Zabezpečení osobních údajů

Věnujeme velkou pozornost zabezpečení Vašich osobních údajů. Využíváme pokročilé technologie a postupy včetně moderních bezpečnostních protokolů, šifrování a fyzických, jakož i softwarových bariér, které chrání Vaše údaje před neoprávněným užíváním. Všichni naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti ochrany osobních údajů a mají povinnost zachovávat mlčenlivost o veškerých citlivých informacích, s nimiž přicházejí do styku.

Práva subjektů údajů

GDPR Vám jako subjektu údajů poskytuje řadu práv, která se týkají správy a ochrany Vašich osobních informací. Máte právo na přístup k Vašim údajům, právo na opravu nepřesných či neúplných informací, právo na výmaz údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, a také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud máte pocit, že zpracování Vašich osobních údajů není v souladu s GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro využití těchto práv, či pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

Napsat komentář