Zásady ochrany soukromí

Úvod

Závazek k ochraně osobních údajů je pro nás prioritou. Zásady ochrany soukromí, které zde prezentujeme, srozumitelně vysvětlují jaké druhy osobních údajů sbíráme, z jakého důvodu je sbíráme, jak jsou tyto údaje využívány a jakým způsobem jsou chráněny. Při přístupu a používání webových stránek vitaldent.cz se ujistěte, že jste si pečlivě přečetli a rozumíte těmto zásadám. Sbírání a zpracování osobních údajů se řídí platnými zákony České republiky a regulacemi Evropské unie. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a dbáme na to, aby byl každý Vašich údajů chráněn s nejvyšší možnou mírou důvěrnosti.

Seznam Sběru Osobních Údajů

K personalizaci Vašeho zážitku na webu, poskytování služeb a zajištění optimální funkčnosti stránky, mohou být sbírány různé osobní údaje. Tyto údaje zahrnují, avšak nejsou omezené na, jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Také shromažďujeme informace o tom, jak naše stránky používáte, které stránky navštěvujete a jaký obsah Vás zajímá. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány s největším respektem Vašeho soukromí a pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty.

Zpracování a Ochrana Osobních Údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno s maximální péčí a v souladu s právními předpisy. Přijali jsme technická a organizační opatření, aby byla zajištěna ochrana Vašich údajů proti neoprávněnému přístupu, změnám, ztrátě, zneužití či jiným rizikům. Všechny shromážděné údaje jsou uchovávány na bezpečných serverech a jsou přístupné pouze oprávněným osobám, které s těmito informacemi pracují v souladu s právními a etickými standardy.

Použití a Sdílení Osobních Údajů

Osobní údaje, které poskytnete na stránkách vitaldent.cz, mohou být použity k komunikaci s Vámi, zlepšování našich služeb a poskytování dalších informací, které by pro Vás mohly být relevantní. V některých případech můžeme údaje sdílet s třetími stranami, které nám poskytují podpůrné služby. Jakýkoli přenos údajů těmto stranám je řízen smlouvami, které zajišťují stejnou úroveň ochrany, jakou poskytujeme my.

Práva Subjektů Údajů

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim osobním informacím, právo požadovat jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Také máte právo vystoupit proti zpracování Vašich dat a právo na přenositelnost dat. Pro jakékoli dotazy nebo požadavky související s Vašimi osobními údaji či v případě, že chcete uplatnit svá práva, můžete kontaktovat majitelku webové stránky Kamila Novotná na e-mailovou adresu [email protected] anebo poštovní adresu Borská 53, 301 00 Plzeň, Česká republika.

Napsat komentář