Podmínky používání

Úvod

Vítejte na webových stránkách Základní Péče o Zuby. Využíváním našich webových stránek souhlasíte s těmito podmínkami používání. Tyto podmínky ovlivňují vaše práva a povinnosti, pokud jde o přístup a použití obsahu na této stránce. Je důležité, abyste si podmínky pečlivě přečetli a pochopili je. Pokud s nimi nesouhlasíte, nemůžete stránky používat. Tato část je vypracována tak, aby poskytla uživatelům přehled o právních aspektech používání stránek, vymezila základní pojmy a stanovila základní právní rámec vztahu mezi provozovatelem stránky a jejím uživatelem. Důraz je kladen na informování uživatelů o tom, jakým způsobem mohou být informace z webových stránek využívány a jaká omezení v tomto ohledu existují. Tento úvod obsahuje též upozornění, že podmínky mohou být kdykoli změněny a aktualizovány, přičemž je na uživatelích, aby pravidelně kontrolovali jejich aktuální verzi.

Práva na obsah a duševní vlastnictví

Tento web a veškerý jeho obsah, včetně textů, grafických prvků, log, fotografií, videozáznamů a dalších materiálů, je chráněn autorským právem a dalšími právy na duševní vlastnictví. Vlastníkem práv je Kamila Novotná, adresou Borská 53, 301 00 Plzeň, Česká republika, a/nebo další třetí strany, které poskytly licenci pro jejich užití. Jakékoliv neoprávněné využití materiálů, včetně, ale nikoli omezeně na kopírování, šíření, vysílání, zveřejňování nebo úpravu jakékoliv části tohoto webu, je bez výslovného písemného souhlasu majitele zakázáno a může mít za následek právní postih. Tato část dále vysvětluje, jak je možné s obsahem stránky nakládat, v jakých případech je možné získat licenci pro užití ochranných známek nebo patentů a co z toho plynou uživatelům povinnosti.

Pravidla chování uživatelů

Uživatelé jsou povinni se při používání webových stránek chovat v souladu s platnými zákony České republiky a pravidly uvedenými na těchto stránkách. Je zakázáno veškeré chování, které by mohlo poškodit reputaci webové stránky, jejího provozovatele nebo třetí strany, nebo by bylo v rozporu s právními předpisy. To zahrnuje, avšak není to omezeno na, šíření nepravdivých informací, útoky na práva ostatních, zveřejňování nelegálního obsahu a podněcování k nelegálním aktivitám. Uživatelé se zavazují ochránit webové stránky před jakýmkoli nežádoucím zásahem a neprovádět žádné akce, které by mohly narušit jejich funkčnost nebo integritu. Porušení těchto pravidel může vést k omezení či ukončení přístupu k webovým stránkám a k právním důsledkům.

Ochrana osobních údajů

V rámci používání webových stránek mohou být shromažďovány a zpracovávány osobní údaje uživatelů.

Kontakt

Pro veškeré otázky týkající se podmínek používání se můžete obrátit na provozovatele stránky Kamila Novotná na e-mailovou adresu [email protected] nebo poštovní adresu Borská 53, 301 00 Plzeň, Česká republika.

Napsat komentář